Program Pameran

 1. Galeri TPB2030
 2. Pameran Pemain Industri KEGA/BETA
 3. Pameran Kenderaan Elektrik
 4. Pameran Pemain Industri Gignomic
 5. Pameran Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB)
 6. Klinik Perniagaan oleh Rakan Strategik TERAJ
 7. Pocket Talk (Klik di sini untuk mendaftar)
 8. Aktiviti oleh syarikat pempamer
 9. Sesi Pertukaran MOU

Senarai Perkhidmatan di Klinik Perniagaan

 1. Borong and Runcit (Wholesale and Retail)
 2. Penjagaan Kesihatan (Healthcare)
 3. Pertanian (Agriculture)
 4. Eksport (Export)
 5. Pembiayaan Kontrak/ vendor (Contract/ vendor financing)
 6. Lain- lain (Others)
 1. Pendigitalan (Digitalisation)
 2. Persiapan untuk Penyenaraian (IPO readiness)
 3. Eksport (Export)
 4. Pembangunan kapasiti & keupayaan (Capacity & capability development)
 5. Perkhidmatan Perundangan (Legal services)
 6. Nasihat Korporat (Corporate advisory)
 1. RHB Islamic Bank Berhad
 2. Small Medium Enterprise Development Bank Berhad (SME Bank)
 3. Bank Muamalat Malaysia Berhad
 4. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (Exim Bank)
 5. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
 6. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
 7. SME Corporation Malaysia
 8. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
 9. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 10. SALIHIN Group
 11. CSQ Network

Pocket Talk (terhad kepada 50 peserta)

14:00
14:00 - 14:30

Ketibaan tetamu & sesi pendaftaran

14:30
14:30 - 15:30
Slot 1: Rakan Strategik TERAJU

Akses kepada Pembiayaan: Faktor kegagalan atau kesukaran mendapatkan pembiayaan

(i) SME Bank
(ii) RHB Islamic Bank
(iii) EXIM Bank
(iv) Bank Muamalat
(v) Agrobank

Anggaran 10 minit bagi setiap slot
15:30
15:30 - 16:00
Slot 2: MARA Aerospace & Technologies Sdn. Bhd.

PRITECH 4.0 (Enhancing Bumiputera Technology Adoption via Overall Equipment Effectiveness (OEE) System)

Enhancing Bumiputera Technology Adoption via Overall Equipment Effectiveness (OEE) System
16:00
16:00 - 17:00
Slot 3: Salihin Group

Selangkah ke Bursa

17:00
17:00 -

Sesi Tamat

Ikuti media social TERAJU di Facebook dan Instagram @terajuofficial untuk perkembangan terkini.